Lachen is Gezond

Artikel 1: Algemene bepalingen 

Het gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door ons gewijzigd worden bij een aanpassing van deze site. Het herbekijken van deze pagina op regelmatige basis is aangeraden.
 

Artikel 2: Over ons

De website Lachen is Gezond is verbonden aan de Lachclub Destelbergen - Gent, Malpertuussingel 46, 9070 Destelbergen. De lachclub Destelbergen - Gent werd opgericht door dhr Luc Van Imschoot die bestuurder is van Ananda V.O.F. Ananda V.O.F. is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0887.168.631 en BTW nummer BE 0887.168.631.

U kan ons contacteren per e-mail op of per telefoon 0475 552 123. De website waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is : www.lachenisgezond.be.
 

Artikel 3: Registratie

U staat garant dat de persoonlijke informatie door u gegeven als klant juist, up-to-date en volledig is in alle aspecten en u ons onmiddellijk op de hoogte zal brengen per e-mail of telefoon van enige wijzigingen indien van toepassing.


Artikel 4: Toegang tot deze website

We hebben deze website toegankelijk gemaakt voor uw eigen persoonlijk gebruik. We kunnen deze toegang ten allen tijde aanpassen, verwijderen of ontzeggen. Deze website en al het materiaal erin zijn beschermd door eigendomsrecht en zijn dus onze eigendom. Materialen omvaten het design, layout, look, weergave, ontwerpen, teksten en documenten op deze site. U mag deze niet kopiëeren, herverdelen, heruitgeven of andere zonder onze schriftelijke toestemming. U gaat akkoord deze website enkel te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.
 

Artikel 5: Onze aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen dat deze website geschikt is voor welke hard- en software ook door u gebruikt. Alsook dat deze website ten allen tijde beschikbaar zal zijn. We behouden ons het recht deze website aan te passen of te verwijderen ten allen tijde.

 

Artikel 6: Informatie op deze website

De informatie op deze website is algemene informatie en bestemd voor belang doeleinden alleen. We proberen u te verzekeren dat de gegeven informatie op deze website correct en up-to-date is. Doch, kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige onjuistheden in de informatie.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en jurisdictie


De vormgeving, opbouw, geldigheid, het bestaan en alle mogelijke andere aspecten van deze algemene voorwaarden of termen daaruit vallen onder de Belgische wet. Bij betwisting is enkel de handelsrechtbank van Gent bevoegd.


Hebt u nog verdere vragen ? aarzel niet ons te contacteren op: